Πολιτική Απορρήτου-Cookies

Η Nictech δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητα σας. Αντιλαμβανόμαστε με μεγάλη σοβαρότητα τις ευθύνες που μας αναλογούν βάσει του Κανονισμού της ΕΕ για την Γενική Προστασία των Δεδομένων ("GDPR"). Αναγνωρίζουμε τη σημασία της διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς και είναι υποχρέωσή μας να τα διαχειριζόμαστε, να τα προστατεύουμε και να τα επεξεργαζόμαστε σωστά.

Με αυτήν την πολιτική απορρήτου σας ενημερώνουμε για τις διαδικασίες που ακολουθούμε σχετικά με:

• τη συλλογή, τη χρήση, την επεξεργασία και τη γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων που λαμβάνουμε από τους χρήστες του ιστότοπού μας, ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσα από τη διεύθυνση www.nictech.gr και ανήκει στην εταιρεία Nictech,

• και τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκείτε σε σχέση με τα δεδομένα σας.

Με την άμεση αποδοχή της Πολιτικής μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ή απλά συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, θεωρούμε ότι συμφωνείτε με τη συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτήν την Πολιτική. Μπορούμε να προβούμε σε περιοδικές ενημερώσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα πάντα με τους νόμους και τους κανονισμούς, επομένως θεωρούμε σκόπιμο να επισκέπτεστε αυτήν τη σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για οποιεσδήποτε, περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dataprotection@nictech.gr και θα είμαστε στη διάθεσή σας.

 
Η ευθύνη μας απέναντί σας
Αρχές του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευόμαστε να υπηρετούμε τις αρχές που ορίζει ο Κανονισμός GDPR και να ενεργούμε σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή μας τη δήλωση. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα:

• επεξεργάζονται νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια

• συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν θα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς. Περαιτέρω επεξεργασία, για λόγους αρχειοθέτησης, για λόγους γενικού συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστος τρόπος σε σχέση με τους αρχικούς σκοπούς.

• είναι επαρκή, σχετικά και περιορισμένα σε ό, τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία ("ελαχιστοποίηση των δεδομένων")

• είναι ακριβή και, όπου χρειάζεται, ενημερωμένα

• φυλάσσονται υπό μορφή που επιτρέπει την αναγνώριση των προσώπων στα οποία αναφέρονται, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία («περιορισμός αποθεματοποίησης»)

• επεξεργάζονται με τρόπο που εξασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά της τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημίας, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Για την λειτουργία της επιχείρησής μας και ενώ επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

(i) Πληροφορίες που συλλέγονται από φόρμες στον ιστότοπο. Όταν υποβάλλετε αιτήματα στον ιστότοπό μας, ακόμη και όταν μας παρέχετε το βιογραφικό σας για εύρεση εργασίας, ενδέχεται να ζητήσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι κατά αποκλειστικότητα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή γραφείου, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επάγγελμα.

(ii) Πληροφορίες που μας παρέχετε οικειοθελώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω οποιασδήποτε διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας, θα συλλέξουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και το περιεχόμενο του μηνύματος σας και μπορούμε να διατηρούμε αρχείο από μια τέτοια αλληλογραφία.

(iii) Χρήση δεδομένων. Όπως πολλοί ιστότοποι, όταν εισέρχεστε και αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να συλλέξουμε αυτόματα πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet, η γεωγραφική σας τοποθεσία, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, το λειτουργικό σας σύστημα, η πηγή παραπομπής, η διάρκεια της επίσκεψης σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια, τη συχνότητα και το μοτίβο χρήσης του ιστότοπού μας από εσάς. Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κοινές τεχνολογίες διαδικτύου, όπως cookies (δείτε την Πολιτική χρήσης των Cookies για περισσότερες λεπτομέρειες) και / ή υπηρεσίες τρίτων. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και το περιεχόμενό του ώστε να σας προσφέρουμε μια καλύτερη εμπειρία.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς ή που μας παρέχετε, περιλαμβάνουν:

• εξασφάλιση ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου μας, παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τη συσκευή σας,

• βελτίωση της απόδοσης του ιστοτόπου μας,

• αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με υπηρεσίες, όπως ειδοποίηση σχετικά με αλλαγές στην ιστοσελίδα μας, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, νέες ή άλλες προσφορές,

• διεξαγωγή των καθημερινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόσληψης ή / και ανάπτυξης της επιχείρησής μας.

Γνωστοποίηση Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι σημαντική για εμάς και γι’ αυτόν το λόγο  δεν ενοικιάζουμε, πουλάμε, ούτε ανταλλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή μας εμπιστευτικά, αλλά ενδέχεται να απελευθερώσουμε πληροφορίες σε:

• υπαλλήλους, πράκτορες, σύμβουλους, ελεγκτές, ανάδοχους και παρόχους υπηρεσιών που σχίζονται με τις λειτουργίες ή τις υπηρεσίες μας, οι οποίοι δεσμεύονται από συμβατικές υποχρεώσεις να διατηρούν εμπιστευτικές τις προσωπικές πληροφορίες και να τις χρησιμοποιούν μόνο για να σας παράσχουν τις υπηρεσίες μας,

• επιχειρηματικούς μας εταίρους,

• αγοραστή ή άλλον διάδοχο σε περίπτωση συγχώνευσης, χρηματοδότησης, εξαγοράς, αναδιάρθρωσης ή πτώχευσης, ή άλλης πώλησης ή μεταβίβασης, ολόκληρης ή μέρους της εταιρείας μας ή των περιουσιακών μας στοιχείων,

• πρόσωπα στα οποία οφείλουμε να δημοσιοποιούμε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς

• αρμόδιες αρχές με σκοπό να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και την ασφάλεια της Nictech, των εργαζομένων μας, των χρηστών μας και άλλων.

Ασφάλεια

Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση και γνωστοποίηση. Δυστυχώς, καμία ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να θεωρηθεί απολύτως ασφαλής. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ωστόσο σε περίπτωση κάποιου συμβάντος ασφαλείας ή παραβίασης που σχετίζεται με τα προσωπικά σας δεδομένα, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα ειδοποιηθείτε άμεσα για να δράσετε αναλόγως και από μέρους μας θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ελέγξουμε και να περιορίσουμε το περιστατικό και να ανακτήσετε τον έλεγχο των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας

Δικαίωμα Πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα και μπορείτε να επιβεβαιώσετε εάν διατηρούμε και / ή επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς και αν το κάνουμε, μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Απευθυνθείτε στο αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dataprotection@nictech.gr ή συμπληρώστε τη φόρμα μέσω της ιστοσελίδας μας.

Δικαίωμα Διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα και μπορείτε να ζητήσετε την διόρθωση ανακριβειών στα προσωπικά σας δεδομένα ή την συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων, που βρίσκονται στην κατοχή μας. Απευθυνθείτε στο αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dataprotection@nictech.gr ή συμπληρώστε τη φόρμα μέσω της ιστοσελίδας μας.

Δικαίωμα Διαγραφής

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται ρητά στον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα και μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Απευθυνθείτε στο αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dataprotection@nictech.gr ή συμπληρώστε τη φόρμα μέσω της ιστοσελίδας μας.

Δικαίωμα Περιορισμού Επεξεργασίας

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται ρητά στον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα και μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Απευθυνθείτε στο αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dataprotection@nictech.gr ή συμπληρώστε τη φόρμα μέσω της ιστοσελίδας μας.
Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα και μπορείτε να ζητήσετε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε ή έχουμε συλλέξει, να διαβιβαστούν σε εσάς ή σε έναν τρίτο φορέα σε μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως και μηχανικά αναγνώσιμη. Απευθυνθείτε στο αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dataprotection@nictech.gr ή συμπληρώστε τη φόρμα μέσω της ιστοσελίδας μας.

Δικαίωμα Εναντίωσης

Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων ή έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τη συμμόρφωσή μας με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) , απευθύνετε την ανησυχία ή την αντίρρησή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dataprotection@nictech.gr ή συμπληρώστε τη φόρμα μέσω της ιστοσελίδας μας.

Περιορισμοί

Όλα τα δικαιώματά σας θα επιδοθούν, εκτός εάν πρόκειται για εθνική ή δημόσια απειλή. Ο περιορισμός αυτός σέβεται την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και θα ισχύει ως αναγκαίο και αναλογικό μέτρο για τη διαφύλαξη της δημοκρατικής κοινωνίας. Οι περιπτώσεις υπό τις οποίες θα ενεργοποιηθεί ο περιορισμός είναι η διασφάλιση:

  • της ασφάλειας του κράτους,
  • της εθνικής άμυνας,
  • της δημόσιας ασφάλειας,
  • της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης της προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και της πρόληψης αυτών,
  • άλλων σημαντικών στόχων γενικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους, ιδίως σημαντικού οικονομικού ή χρηματοοικονομικού συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών, δημοσιονομικών και φορολογικών θεμάτων, της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης,
  • της προστασίας της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των δικαστικών διαδικασιών,
  • της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης και της δίωξης παραβάσεων δεοντολογίας σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα,
  • της παρακολούθησης, της επιθεώρησης ή της κανονιστικής λειτουργίας που συνδέεται, έστω περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας,
  • της προστασίας του υποκειμένου των δεδομένων ή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων,
  •     της εκτέλεσης αστικών αξιώσεων.