Επαγγελματικά Προγράμματα

Nictech Business
B 25/15
25Mbps

Download

15Mbps

Upload

Κερδίζεις 24€ - Καμία δέσμευση συμβολαίου

21,00€/μήνα

με προπληρωμή 6μηνου (126€)

Κερδίζεις 108€ - Καμία δέσμευση συμβολαίου

16,00€/μήνα

με προπληρωμή 12μηνου (192€)

Tέλος ενεργοποίησης (εφάπαξ πληρωμή):
Μηνιαίο Πρόγραμμα: 80€
6μηνο Πρόγραμμα: 40€
12μηνο Πρόγραμμα: 20€  

Εγγύηση: 50€
Eπιστρέφεται μετά το πέρας της συνεργασίας.

*Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.

25€

τον μήνα

Nictech Business
B 35/20
35Mbps

Download

20Mbps

Upload

Κερδίζεις 54€ - Καμία δέσμευση συμβολαίου

26,00€/μήνα

με προπληρωμή 6μηνου (156€)

Κερδίζεις 168€ - Καμία δέσμευση συμβολαίου

21,00€/μήνα

με προπληρωμή 12μηνου (252€)

Tέλος ενεργοποίησης (εφάπαξ πληρωμή):
Μηνιαίο Πρόγραμμα: 120€
6μηνο Πρόγραμμα: 60€
12μηνο Πρόγραμμα: 30€  

Εγγύηση: 50€
Eπιστρέφεται μετά το πέρας της συνεργασίας.

*Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.

35€

τον μήνα

Nictech Business
B 50/25
50Mbps

Download

25Mbps

Upload

Κερδίζεις 96€ - Καμία δέσμευση συμβολαίου

29,00€/μήνα

με προπληρωμή 6μηνου (174€)

Κερδίζεις 252€ - Καμία δέσμευση συμβολαίου

24,00€/μήνα

με προπληρωμή 12μηνου (288€)

Tέλος ενεργοποίησης (εφάπαξ πληρωμή):
Μηνιαίο Πρόγραμμα: 180€
6μηνο Πρόγραμμα: 90€
12μηνο Πρόγραμμα: 45€  

Εγγύηση: 50€
Eπιστρέφεται μετά το πέρας της συνεργασίας.

*Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.

45€

τον μήνα

Ζήτα προσφορά

Nictech Business
B 100/30
100Mbps

Download

30Mbps

Upload

Tέλος ενεργοποίησης (εφάπαξ πληρωμή):
Μηνιαίο Πρόγραμμα: 200€
6μηνο Πρόγραμμα: 100€
12μηνο Πρόγραμμα: 50€  

Εγγύηση: 100€
Eπιστρέφεται μετά το πέρας της συνεργασίας.

*Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.

Ζήτα προσφορά

Nictech Business
B 150/50
150Mbps

Download

50Mbps

Upload

Tέλος ενεργοποίησης (εφάπαξ πληρωμή):
Μηνιαίο Πρόγραμμα: 220€
6μηνο Πρόγραμμα: 110€
12μηνο Πρόγραμμα: 55€  

Εγγύηση: 100€
Eπιστρέφεται μετά το πέρας της συνεργασίας.

*Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.

Ζήτα προσφορά

Nictech Business
B 200/100
200Mbps

Download

100Mbps

Upload

Tέλος ενεργοποίησης (εφάπαξ πληρωμή):
Μηνιαίο Πρόγραμμα: 240€
6μηνο Πρόγραμμα: 120€
12μηνο Πρόγραμμα: 60€  

Εγγύηση: 100€
Eπιστρέφεται μετά το πέρας της συνεργασίας.

*Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.